Mới chơi Ola? Đăng ký miễn phí

Welcome to Ola.

Start a conversation, explore your interests, and be in the know.

3 giây trước - Ola Android
Thơ tình: Cho tôi trở về tuổi thơ tôi
rss://24h/3h/695290
3 giây trước - Ola Android
Giống Hàng Quất ko m.n????
Đổi ảnh đại diện mới
buồn vì thiếu tiền !
Thơ tình: Nắng về miền Trung
rss://24h/3h/700370
Đã đổi ảnh bìa cho trang cá nhân
Đổi ảnh đại diện mới
Ai dùng máy thuộc dòng máy sam sung nt cho mình bày cho các bạn các themes đẹp lắm lun. Đố ai lm đk như mình
Đã đổi ảnh bìa cho trang cá nhân