hs
3 năm trước - Ola Me Wap
len mai face khong dc.chan that!!!
- by @mjss_huong
hs
trả lời 3 năm trước - Ola Me Mobile
@mjss_huong Khôg đọc báo àh,mấy kách thay đổi DNL hay thay đổi proxy cũng bị chặn rùi,sắp đại hội đảng,bọn điên
- by @changtrai_khoctr0ngmua
hs
@changtrai_khoctr0ngmua bit la bi chan roai.nhung lm may cach vao face khi bi chan ma lm may cach van ko vao dc nen nan.
- by @mjss_huong
hs
trả lời 3 năm trước - Ola Me Mobile
@mjss_huong facebook bị chặn roài,ko bjk àh,xài zing đê
- by @changtrai_khoctr0ngmua