hs
3 năm trước - Ola Me Mobile
Loj paj hat: CHÀNG KHỜ THỦY CHUNG. Guj ng t iu! rss://kar/lyric/52469
- by @sb_saobacdau
hs
trả lời 3 năm trước - Ola Me Mobile
@sb_saobacdau C xl. C hok mun lam ton thuog e. Hok mun e pun nh,e co nh vc hon de lam. thoj c hok vjet me nua.hj. Nhau
- by @bo_cuoc
hs
trả lời 3 năm trước - Ola Me Mobile
@sb_saobacdau ság ấm áp ngar kk*
- by @socola.fem
hs
trả lời 3 năm trước - Ola Me Mobile
@bo_cuoc u là aj ák. .add njt mjnk nak. . .
- by @socola.fem